O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 

UPIS STUDENATA U I GODINU DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2010/2011 GODINU POČINJE 28.10.2010 GODINE  I TRAJE DO 17.11.2010.GODINE.

ZA UPIS JE POTREBNA SLEDEĆA DOKUMENTACIJA:

-        INDEKS

-        2 OBRASCA ZA UPIS

-        UPLATA U IZNOSU OD 7.300 DINARA NA ŽIRO RAČUN FAKULTETA-(840-1721666-89)

-        UPLATA ŠKOLARINE (ZA STUDENTE KOJI SE SAMI FINANSIRAJU )

-       2 FOTOGRAFIJE   3,5x4,5   

 

 

 

ELEKTRONSKI FAKULTET