Obaveštenja o rasporedu kolokvijuma

 

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA OPTIMALNI SAU ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 21.06.2012. GODINE OD 09,00 SATI, SALA: A1

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA LINEARNI SAU ĆE SE ODRŽATI U PETAK, 22.06.2012. GODINE OD 09,00 SATI, SALA: A1

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA TELEKOMUNIKACIJE ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 07.06.2012. GODINE OD 14,00 SATI , SALA: 431

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA BAZE PODATAKA ĆE SE ODRŽATI U PETAK, 08.06.2012. GODINE OD 10,00 SATI ,SALA: A1 i A4

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA MATEMATIKA IV ĆE SE ODRŽATI U SUBOTU, 09.06.2012. GODINE OD 09,00 SATI , SALA: A1.

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA STRUKTURE PODATAKA ĆE SE ODRŽATI U SREDU, 20.06.2012. GODINE OD 09,00 SATI, SALA: A1

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA TRANSFORMATORI I MAŠINE JEDNOSMERNE STRUJE ĆE SE ODRŽATI U UTORAK, 05.06.2012. GODINE OD 14,00 SATI , SALA: A2

KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA: ALGORITMI I PROGRAMIRANJE ĆE SE ODRŽATI U SUBOTU, 09.06.2012. GODINE OD 09,00 SATI, SALE:A1,A2,A3,A4,Č1,Č2 i 526.

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA WEB PROGRAMIRANJE ĆE SE ODRŽATI U SUBOTU, 09.06.2012. GODINE OD 09,00 SATI , sale:Računarske učionice.

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA PROGRAMSKI PREVODIOCI ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 07.06.2012. GODINE OD 14,00 SATI, SALA: A1

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA MIKRORAČUNARSKI SISTEMI ĆE SE ODRŽATI U UTORAK, 05.06.2012. GODINE OD 12,00 SATI ,SALA: A1

KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA MIKROKONTROLERI I PROGRAMIRANJE ĆE SE ODRŽATI U PETAK, 08.06.2012. GODINE OD 12,15 SATI ,SALA: A2

II KOLOKVIJUMU IZ  PREDMETA ELEKTRANE ĆE SE ODRŽATI U UTORAK, 05.06.2012. GODINE OD 14,00 SATI ,SALA: A2

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA WEB PROGRAMIRANJE ĆE SE ODRŽATI U SUBOTU, 09.06.2012. GODINE OD 09,00 SATI , Sale: Računarske učionice.

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA REGULACIJA ELEKTROMOTORNIH POGONA ĆE SE ODRŽATI U PETAK, 08.06.2012. GODINE OD 09,00 SATI ,SALA: A2

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA MODELIRANJE I SIMULACIJA DINAMIČKIH SISTEMA ĆE SE ODRŽATI U PONEDELJAK, 04.06.2012. GODINE OD 14,00 SATI ,SALE: A2, A3 i A4

Letnji kolokvijumi I godine

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA ELEKTRONSKE KOMPONENTE ĆE SE ODRŽATI U SUBOTU, 02.06.2012. GODINE OD 09,00 SATI, SALE: A1, A2, A3, A4, č1, č2, 131, 231, 431, 434, 531 i 525.

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA ARHITEKTURE MIKROSISTEMA ODRŽAĆE SE U PETAK, 08.06.2012. GODINE OD 12,00 SATI ,SALA: Lab-59 Stara zgrada.

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE ODRŽAĆE SE U UTORAK, 05.06.2012. GODINE OD 09,00 SATI ,SALA: Lab-59 Stara zgrada.

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA MOBILNI KOMUNIKACIONI SISTEMI ODRŽAĆE SE U PETAK, 08.06.2012. GODINE OD 12,15 SATI ,SALA: A4.

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA OPTOELEKTRONSKI KOMUNIKACIONI SISTEMI ODRŽAĆE SE U ČETVRTAK, 31.05.2012. GODINE OD 12,15 SATI ,SALA: A4.

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA ARHITEKTURE I ORGANIZACIJA RAČUNARA ODRŽAĆE SE U UTORAK, 29.05.2012. GODINE OD 15,00 SATI ,SALE: A1 i A2.

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA PROGRAMSKI JEZICI KOJI ĆE SE ODRŽATI U SUBOTU, 26.05.2012. GODINE OD 09,00 SATI ,SALE: Računarske učionice

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA MERENJA U ELEKTROENERGETICI ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 31.05.2012. GODINE OD 13,00 SATI , SALA: A1

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA OSNOVI ENERGETSKE ELEKTRONIKE ĆE SE ODRŽATI U PETAK, 25.05.2012. GODINE OD 14,00 SATI ,SALE: A2 i A3

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA PRELAZNI PROCESI U ELEKTRIČNIM MAŠINAMA ĆE SE ODRŽATI U PONEDELJAK, 28.05.2012. GODINE OD 14,00 SATI, SALA: A1

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA INDUSTRIJSKI SISTEMI ZA MERENJE I KONTROLU ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 17.05.2012. GODINE OD 09,00 SATI ,SALA: 531

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA BAZE PODATAKA ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 17.05.2012. GODINE OD 08:30 DO 10,00 SATI I OD 14:00 DO 17:00 SATI, SALE: RAČUNARSKE UČIONICE 521 i 522

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA DIGITALNA ELEKTRONIKA ĆE SE ODRŽATI U SUBOTU, 02.06.2012. GODINE OD 09,00 SATI SALE: A1,A3 i A4

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA DISTRIBUIRANI SISTEMI ĆE SE ODRŽATI U PETAK, 18.05.2012. GODINE OD 15,00 SATI , SALE: A2

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA: LINEARNI SAU I OPTIMALNO UPRAVLJANJE ĆE SE ODRŽATI U UTORAK, 15.05.2012. GODINE OD 15,00 SATI , SALE: A1

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE ĆE SE ODRŽATI U SUBOTU, 19.05.2012. GODINE OD 09,00 SATI , SALE: A1

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA TELEKOMUNIKACIONE MREŽE ĆE SE ODRŽATI U UTORAK, 15.05.2012. GODINE OD 12,00 SATI , SALE: A1

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA ZAŠTITE U ELEKTROENERGETICI ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 10.05.2012. GODINE OD 14,00 SATI , SALE: A1

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA MERENJE NEELEKTRIČNIH VELIČINA ĆE SE ODRŽATI U UTORAK, 08.05.2012. GODINE OD 14,00 SATI ,SALE: A1

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA ELEKTRANE ĆE SE ODRŽATI U UTORAK, 15.05.2012. GODINE OD 14,00 SATI ,SALE: A1

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA BAZE PODATAKA ĆE SE ODRŽATI U PETAK, 27.04.2012. GODINE OD 10,00 SATI , SALE: A2 i A4

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA ELEKTROENERGETSKI PRETVARAČI ĆE SE ODRŽATI U SREDU, 09.05.2012. GODINE OD 14,00 SATI ,SALA: 531

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA MOBILNI KOMUNIKCIONI SISTEMI ĆE SE ODRŽATI U SREDU, 09.05.2012. GODINE OD 13,15 SATI SALA: A4

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA ĆE SE ODRŽATI U UTORAK, 08.05.2012. GODINE OD 14,00 SATI , SALE: A2

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA DISTRIBUTIVNE I INDUSTRIJSKE MREŽE ĆE SE ODRŽATI U UTORAK, 08.05.2012. GODINE OD 14,00 SATI , SALE: A1

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA: MATEMATIKA II I OPERACIONA ISTRAŽIVANJA ĆE SE ODRŽATI U SUBOTU, 28.04.2012. GODINE OD 09,00 SATI , SALE: A1, A2, A3, A4, č1, č2, 131, 231, 431, 531, 525, 121, 122, 123, 132 i 133.

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA WEB PROGRAMIRANJE ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 26.04.2012. GODINE OD 08,00 DO 14,00 SATI , Sale: Računarske učionice.

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA PROGRAMSKI PREVODIOCIĆE SE ODRŽATI U SREDU, 25.04.2012. GODINE OD 14,00 SATI ,SALA: A1

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA REGULACIJA ELEKTROMOTORNIH POGONA ĆE SE ODRŽATI U PETAK, 27.04.2012. GODINE OD 09,00 SATI ,SALA: A4

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA TRANSFORMATORI I MAŠINE JEDNOSMERNE STRUJE ĆE SE ODRŽATI U UTORAK, 24.04.2012. GODINE OD 14,00 SATI ,SALE: A1 i A2

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA ELEKTRONSKE KOMPONENTE ĆE SE ODRŽATI U PONEDELJAK, 23.04.2012. GODINE OD 16,00 SATI , SALE: ?1, ?2, A3, ?4, č1, 131, 231, 431, 531 i 525.

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA MIKRORAČUNARSKI SISTEMI ĆE SE ODRŽATI U UTORAK, 24.04.2012. GODINE OD 16,00 SATI, SALA: A1

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA MERENJA U ELEKTROENERGETICI ĆE SE ODRŽATI U SREDU, 18.04.2012. GODINE OD 10,00 SATI ,SALA: A2

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA OPTOELEKTRONSKI KOMUNIKACIONI SISTEMI ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 12.04.2012. GODINE OD 09,00 SATI SALA: 531

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA: OSNOVI ELEKTROTEHNIKE II i ODABRANA POGLAVLJA IZ ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 12.04.2012. GODINE OD 14,00 SATI , SALE:A1,A2,A3,A4,Č1,Č2,431,531, 121, 122,123 i 221

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA: ALGORITMI I PROGRAMIRANJE I DIGITALNA OBRADA SIGNALA ĆE SE ODRŽATI U UTORAK, 10.04.2012. GODINE OD 14,00 SATI , SALE:A1,A2,A3,A4,Č1,Č2,431,531, 121 i 122

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA PROGRAMSKI JEZICI ĆE SE ODRŽATI U UTORAK, 10.04.2012. GODINE OD 14,00 SATI , RAČUNARSKE UČIONICE

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA DIGITALNA ELEKTRONIKA ĆE SE ODRŽATI U SUBOTU, 07.04.2012. GODINE OD 09,00 SATI , SALE: A1 i A3 i A4

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA ELEKTROTERMIJA ĆE SE ODRŽATI U SREDU, 04.04.2012. GODINE OD 14,00 SATI I , SALE: A1

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE ĆE SE ODRŽATI U PETAK, 06.04.2012. GODINE OD 14,00 SATI , SALE: A1 i A2

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA MODELIRANJE I SIMULACIJA DINAMIČKIH SISTEMA ĆE SE ODRŽATI U PONEDELJAK, 09.04.2012. GODINE OD 14,00 SATI , SALE: A2, A3 i A4

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA STRUKTURE PODATAKA ĆE SE ODRŽATI U PETAK, 06.04.2012. GODINE OD 10,00 SATI , SALE: A2 i A4

Raspored kolokvijuma u letnjem semestru školske 2011/2012 godine

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA ELEKTRIČNA KOLA ĆE SE ODRŽATI U UTORAK, 31.01.2012. GODINE OD 09,00 SATI ,SALA: A3 i A4

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA RAČUNARSKA GRAFIKA ĆE SE ODRŽATI U SUBOTU, 21.01.2012. GODINE OD 11,00 SATI, Računarske učionice: 521, 522 i 234

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA METROLOGIJA EL. VELIČINA ĆE SE ODRŽATI U SUBOTU, 21.01.2012. GODINE OD 09,00 SATI SALE: A1, A2, A3 i A4.

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA PARALELNI SISTEMI I RAČUNARSKE MREŽE ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 19.01.2012. GODINE OD 14,00 SATI, SALA: A1

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA ELEKTROMOTORNI POGONI (EEN) ĆE SE ODRŽATI U UTORAK, 19.01.2012. GODINE OD 14,00 SATI , SALA: 431

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA OBJEKTNO-ORJENTISANO PROGRAMIRANJE (KIT) ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 19.01.2012. GODINE OD 12,00 SATI , sale: LABORATORIJA 234

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA OSNOVI ELEKTRONIKE (T, EMK i EMT) ĆE SE ODRŽATI U SREDU, 18.01.2012. GODINE OD 12,00 SATI ,SALA: 525

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA UPRAVLJANJE PROCESIMA I NELINEARNI SAU ĆE SE ODRŽATI U PETAK, 20.01.2012. GODINE OD 14,00 SATI ,SALA: A2

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA OBJEKTNO-ORJENTISANO PROGRAMIRANJE ĆE SE ODRŽATI U UTORAK, 17.01.2012. GODINE OD 12,00 SATI, SALE - LABORATORIJE

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA ELEKTROMAGNETIKA (EEN) ĆE SE ODRŽATI U SUBOTU, 11.02.2012. GODINE OD 09,00 SATI ,SALA: A1

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA DIGITALNA ELEKTRONIKA ĆE SE ODRŽATI U SUBOTU, 14.01.2012. GODINE OD 14,00 SATI ,SALE: A1, A2 i A3.

II kolokvijumi I i II godine studija

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA PROJEKTOVANJE TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA (TI)  I PROJEKTOVANJE KOMUNIKACIONIH I INFORMACIONIH SISTEMA (KIT) KOJI ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 19.01.2012. GODINE OD 12,15 SALA: A2

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA PROJEKTOVANJE TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA (TI)  I PROJEKTOVANJE KOMUNIKACIONIH I INFORMACIONIH SISTEMA (KIT) ĆE SE ODRŽATI U PONEDELJAK, 16.01.2012. GODINE OD 12,15 SATI, SALA: A4

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA MAŠINE NAIZMENIČNE STRUJE KOJI ĆE SE ODRŽATI U UTORAK, 10.01.2012. GODINE OD 14,00 SATI , SALA: A2

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA MODELIRANJE I SIMULACIJA DINAMIČKIH SISTEMA ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 12.01.2012. GODINE OD 12,00 SATI , SALA: A2

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI ĆE SE ODRŽATI U SREDU, 28.12.2011. GODINE OD 11,00 SATI , SALA: L-11

II KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA OPŠTA TEORIJA ELEKTRIČNIH MAŠINA ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 29.12.2011. GODINE OD 12,00 SATI ,SALA: A2

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH MREŽA ĆE SE ODRŽATI U PONEDELJAK, 26.12.2011. GODINE OD 14,00 SATI, SALA: A2

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA  TELEKOMUNIKACIONE MREŽE ĆE SE ODRŽATI U UTORAK, 27.12.2011. GODINE OD 12,00 SATI ,SALA: 231

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA PRAVNI ASPEKTI INFORMATIKE ĆE SE ODRŽATI U PONEDELJAK, 26.12.2011. GODINE OD 09,00 SATI ,SALE: A4, Č1 i Č2

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA ELEKTRIČNA KOLA I SIGNALI I ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 22.12.2011. GODINE OD 12,30 SATI, SALA: A2

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA MATERIJALI ZA MIKROELEKTRONIKU ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 22.12.2011. GODINE OD 10,00 SATI, SALA: Lab 11

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA TELEKOMUNIKACIJE ĆE SE ODRŽATI U UTORAK, 13.12.2011. GODINE OD 11,00 SATI ,SALA: 432

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 15.12.2011. GODINE OD 12,30 SATI ,SALA: A2

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA AUTOMATSKO UPRAVLJANJE ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 22.12.2011. GODINE OD 14,00 SATI,SALA: A1

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA ELEKTRIČNA KOLAĆE SE ODRŽATI U SUBOTU, 17.12.2011. GODINE OD 09,00 SATI , SALA: A1, A2, A3 i A4

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA OBJEKTNO-ORJENTISANO PROGRAMIRANJE ĆE SE ODRŽATI U UTORAK, 20.12.2011. GODINE OD 12,00 SATI ,LAB: 522

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA PARALELNI SISTEMI ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 22.12.2011. GODINE OD 14,00 SATI,SALA: A1

I KOLOKVIJUM  PREDMETA RAČUNARSKE MREŽE I INTERFEJSI ĆE SE ODRŽATI U UTORAK, 13.12.2011. GODINE OD 12,00 SATI ,SALA: A1

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA DIGITALNE TELEKOMUNIKACIJE ĆE SE ODRŽATI U PONEDELJAK, 12.12.2011. GODINE OD 13,00 SATI ,SALA: A2

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA RAČUNARSKE MREŽE ĆE SE ODRŽATI U PETAK, 16.12.2011. GODINE OD 08,00 SATI ,SALA: A1

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA PARALELNI SISTEMI ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 14.12.2011. GODINE OD 14,00 SATI SALA: A2

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA EKSPLOATACIJA ELEKTROENERGETSKIH MREŽA ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 15.12.2011. GODINE OD 14,00 SATI ,SALA: A1

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA OSNOVI ELEKTRONIKE ĆE SE ODRŽATI U SUBOTU, 10.12.2011. GODINE OD 09,00 SATI ,SALA: 525

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA ELEKTROMAGNETIKA (EEN) ĆE SE ODRŽATI U PONEDELJAK, 12.12.2011. GODINE OD 14,00 SATI ,SALA: A1

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA RAČUNARSKE KOMUNIKACIJE ĆE SE ODRŽATI U PETAK, 16.12.2011. GODINE OD 10,00 SATI ,SALA: A2

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA ELEKTROMAGNETIKA (EEN) ĆE SE ODRŽATI U PONEDELJAK, 12.12.2011. GODINE OD 14,00 SATI ,SALA: A1

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA RAČUNARSKI SISTEMI (RI I US) ĆE SE ODRŽATI U SUBOTU, 10.12.2011. GODINE OD 09,00 SATI ,SALE: A2, A3 i A4.

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA RAČUNARSKA GRAFIKA ĆE SE ODRŽATI U SUBOTU, 10.12.2011. GODINE OD 10,00 DO 14,00 SATI , Računarske učionice: 521, 522 i 234.

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA ELEKTROMAGNETIKA (EEN) ĆE SE ODRŽATI U SUBOTU, 10.12.2011. GODINE OD 09,00 SATI ,SALA: A1

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA RAČUNARSKI MERNO INFORMACIONI SISTEMI (US) ĆE SE ODRŽATI U UTORAK, 06.12.2011. GODINE OD 12,15 SATI ,SALA: A1.

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA PROJEKTOVANJE TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA  I PROJEKTOVANJE KOMUNIKACIONIH I INFORMACIONIH SISTEMA ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 08.12.2011. GODINE OD 12,00 SATI ,SALA: A2

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA MODELIRANJE I SIMULACIJA DINAMIČKIH SISTEMA ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 08.12.2011. GODINE OD 12,00 SATI ,SALA: A2.

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA OBJEKTNO-ORJENTISANO PROGRAMIRANJE ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 08.12.2011. GODINE OD 12,00 SATI ,SALA: 234.

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA ELEKTROMAGNETIKA-odabrana poglavlja ĆE SE ODRŽATI U SREDU, 07.12.2011. GODINE OD 09,00 SATI ,SALA: č1

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA OPTIMALNO UPRAVLJANJE ĆE SE ODRŽATI U SREDU, 07.12.2011. GODINE OD 11,00 SATI ,SALA: 425.

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA ELEKTROENERGETSKE KOMPONENTE ĆE SE ODRŽATI U SUBOTU, 03.12.2011. GODINE OD 14,00 SATI ,SALA: A1 i A2.

I KOLOKVIJUM IZ  PREDMETA RAČUNARSKI MERNO INFORMACIONI SISTEMI ĆE SE ODRŽATI U SREDU, 30.11.2011. GODINE OD 14,00 SATI ,SALA: A1.

Kolokvijumi zimski I, II i ostale godine studija