Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanovwe
Uverenje o akreditaciji studijskog programa  Elektrontehnika i informacione tehnologije ' osnove strukovne studije
Uevrenje o akreditaciji studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo - osnovne akademske studije
Uevrenje o akreditaciji studijskog programa  ELektronika i mikroprocesorska tehnika ' diplomske akademske studije
Uevrenje o akreditaciji studijskog programa Elektroenergetika - diplomske akademske studije
Uevrenje o akreditaciji studijskog programa Telekomunikacije - diplomske akademske studije
Uevrenje o akreditaciji studijskog programa Upravljanje sistemima - diplomske akademske studije
Uevrenje o akreditaciji studijskog programa Računarstvo i informatika - diplomske akademske studije
Uevrenje o akreditaciji studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo - Doktorske studije